Espaňol Deutsch English Slovensky Česky

PATENTSERVIS Online: Úvod


Patentové a známkové kanceláře skupiny PATENTSERVIS Vám nabízejí po celém světě komplexní a odborné služby ve všech oblastech ochrany duševního vlastnictví:


Přihláška patentu na výrobu kontaktních čoček z r.1963.

PATENTSERVIS Praha

PATENTSERVIS Praha a.s. je soukromá akciová společnost, která vznikla privatizací původní jediné samostatné patentové a známkové agentury v bývalém Československu, zajišťující ve větším rozsahu průmyslově právní ochranu v tuzemsku i zahraničí.


PATENTSERVIS Bratislava

PATENTSERVIS Bratislava a.s. byl založen v roce 1993 ihned po rozdělení Československa v zájmu zachování kontinuity poskytování služeb klientům na Slovensku, s využitím dlouholetého know-how dosavadní kanceláře v ČR.


PATENTSERVIS Alicante

PATENTSERVIS Alicante S.A., založený v roce 1997, se nachází ve španělském Alicante v sídle Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM). Výhoda znalosti místních poměrů a vztahů umožňuje přihlašovat známky a vzory Evropského společenství našich klientů ve všech členských státech unie za mimořádně výhodných podmínek.Na bázi takto situovaných kanceláří poskytují společnosti PATENTSERVIS právnickým i fyzickým osobám všechny druhy odborné pomoci ve věcech týkajících se duševního vlastnictví (vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, licence, oceňování, autorská práva, rozhodčí a smírčí řízení, zastupování ve sporech před soudy při porušení těchto práv, konzultace a poradenství, znalecké posudky atd.) včetně obstarávání a zprostředkování těchto služeb.

PATENTSERVIS získal v uplynulých více než deseti letech významná mezinárodní uznání kvality své práce na poli ochrany průmyslových práv. Nejvíce si vážíme v posledních letech opakovaných ocenění za „Nejlepší kancelář v regionu“, udělovaného odborným magazínem Managing Intellectual Property (MIP) na základě doporučení širokého okruhu odborných podnikatelů, působících v oblasti ochrany průmyslových práv po celém světě.

Ochrana osobních údajů a dat klientů ve společnosti patentových zástupců PATENTSERVIS Praha a.s.