PATENTSERVIS Praha: Poskytované služby


 1. Konzultace:
  1. k problematice prům. práv a práv na označení, jejich získání a nakládání s nimi v ČR i se zřetelem k zahraničí
  2. k problematice názvu podnikatelů pro tuzemské klienty v ČR i se zřetelem k zahraničí
  3. k problematice nekalé soutěže v ČR i se zřetelem k zahraničí pro tuzemské i zahraniční klienty
  4. k problematice licencí pro tuzemské i zahraniční klienty
  5. k problematice autorskoprávní ochrany v ČR pro tuzemské i zahraniční klienty, včetně služeb depozitních

 2. Rešerše v rejstřících:
  1. patentů
  2. průmyslových vzorů
  3. užitných vzorů
  4. topografií polovodičových výrobků
  5. označení původu výrobků, služeb a zeměpisných označení
  6. známkové včetně průběžného sledování nově přihlašovaných ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí

 3. Zpracování přihlášek:
  1. vynálezů pro jejich přihlášení k ochraně v ČR i v zahraničí
  2. průmyslových vzorů pro jejich přihlášení k ochraně v ČR i v zahraničí
  3. užitných vzorů pro jejich přihlášení k ochraně v ČR i v zahraničí
  4. topografií polovodičových výrobků pro jejich přihlášení k ochraně v ČR i v zahraničí
  5. označení původu výrobků a služeb pro jejich přihlášení k ochraně v ČR i v zahraničí
  6. ochranných známek pro jejich přihlášení k ochraně v ČR i v zahraničí

 4. Zastupování:
  1. tuzemských i zahraničních klientů
  2. v řízení o přihlášce k vynálezu
  3. v řízení o zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru, integrovaného obvodu, označení původu, ochranné známky
  4. při udržování platnosti udělených patentů
  5. při udržování nebo obnovách platnosti získaných prům. práv a práv na označení
  6. v kontradiktorních řízeních u Úřadu průmyslového vlastnictví
  7. v kontradiktorních řízeních před příslušnými úřady
  8. při licenčních jednáních a nekalosoutěžních sporech
  9. při správních řízeních na celních úřadech

 5. Znalecké posudky:
  1. oceňování průmyslových práv
  2. průmyslová práva