Mimosoudní řešení sporů


Dojde-li mezi společností PATENTSERVIS Praha a.s. a spotřebitelem ke sporu ze smlouvy o poskytování služeb, jenž se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2 - Nové město, 120 00, web: www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz.