Užitečné odkazy


Domácí odkazy:

Informační systém prosazování práv z duševního vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví ČR
Komora patentových zástupců ČR
Licenční sdružení LES ČR
Hospodářská komora ČR
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a při Agrární komoře ČR
Asociace rozhodců a prostředníků ve věcech duševního vlastnictví
Oficiální server českého soudnictví a obchodní rejstřík
Centrum pro řešení sporů o doménová jména .EU
Správce národní domény .CZ
Celní správa ČR


Zahraniční odkazy:

Portál Evropské unie
Úřad průmyslového vlastnictví SR
Komora patentových zástupců SR
Německý patentový a známkový úřad DPMA
Španělský patentový a známkový úřad OEPM
Evropský patentový úřad EPO
Institut profesionálních zástupců před Evropským patentovým úřadem EPI
Světová organizace duševního vlastnictví WIPO
Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu OHIM (ochranné známky a vzory)
Mezinárodní asociace ochrany duševního vlastnictví AIPPI
Asociace pro ochrannou známku Evropského společenství ECTA
Mezinárodní asociace pro ochrannou známku INTA
Mezinárodní licenční sdružení LESi
Evropské licenční sdružení LES Europe
Asociace vlastníků Evropských ochranných známek Marques
Americká asociace duševního vlastnictví AIPLA
Asijská asociace patentových zástupců APAA
Mezinárodní federace zástupců v duševním vlastnictví FICPI
Správce evropské domény .EU