Validace - Národní registrační řízení


Nákres jednoho z prvních parních strojů pro lodní pohon. Tyto nespolehlivé stroje se velmi často kopírovaly.

Evropský patent poskytuje svému majiteli ode dne zveřejnění oznámení o jeho udělení a v každém smluvním státě pro který byl udělen stejná práva, jaká by mu poskytoval národní patent udělený v tomto státě.

Každý smluvní stát Evropské patentové úmluvy může stanovit (podle článku 65 EPÚ), že přihlašovatel musí předložit ústřednímu úřadu průmyslového vlastnictví překlad znění Evropského patentu do stanoveného úředního jazyka. Lhůta pro předložení tohoto překladu činí tři měsíce ode dne zveřejnění oznámení o udělení Evropského patentu, nestanoví-li příslušný stát delší lhůtu.

Pro registraci Evropského patentu v konkrétní zemi je tedy nutné ve výše uvedené lhůtě podat překlad do úředního jazyka je-li vyžadován, uhradit správní poplatek a předložit identifikační údaje k Evropskému patentu spolu se splnomocněním pro podání, je-li vyžadováno. Dále je třeba uhradit udržovací poplatky takového patentu již přímo úřadu průmyslového vlastnictví takového konkrétního státu EPÚ.

V České Republice je pro národní registraci- "Validaci evropského patentu" potřeba předložit Úřadu průmyslového vlastnictví ČR s žádostí o registraci Evropského patentu také identifikaci zveřejněného a uděleného Evropského patentu, překlad jeho obsahu do českého jazyka, splnomocnění od přihlašovatele a jeho kontaktní adresu na území České republiky. Toto podání podléhá správnímu poplatku Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Ve všech těchto činnostech jsme schopni našim klientům poskytnout úplný servis, odborné konzultace a plné zastoupení.