Naše odbornost


PATENTSERVIS uzavírá s klienty jež bude zastupovat Příkazní smlouvu, která vychází z platných ustanovení civilního práva. Smlouva formuluje základní povinnosti naší společnosti, které zaručují klientovi stabilní průběžný servis, eliminující riziko ztráty jeho průmyslově-právní ochrany, nebo jiné ohrožení jeho práv k duševnímu vlastnictví.

Parní stroj a generátor holešovické elektrárny v Praze z roku 1910. Při konstrukci těchto strojů se uplatnilo mnoho patentů (kresba Václav Král).

Příkazní smlouva je koncipována jako rámcová. K jejímu naplnění jsou nezbytné konkrétní pokyny, resp. požadavky či objednávky klienta. Smlouva tak nepředjímá budoucí rozsah poskytovaných služeb. Finanční náročnost si klient určuje sám, neboť před realizací jednotlivých objednávek jsme schopni jej informovat o předpokládaných nákladech, které jeho pokyn vyvolá. Pro honorování našich prací platí podrobný ceník, který je vždy v aktuální podobě pro naše klienty ke stažení z těchto www stránek. Položky ceníku vyjádřené v EUR jsou upravovány podle aktuálního kurzu.

Společnost PATENTSERVIS si vytvořila svou dlouhodobou systematickou činností síť spolehlivých partnerů nezbytnou pro zastupování v cizině. Pro zajišťování všech druhů průmyslově-právní ochrany českých klientů v zahraničí máme k dispozici více než 1.300 aktivních advokátních a patentových kanceláří ve všech teritoriích světa.

V zájmu uskutečnění pokynů klienta vybíráme v dané oblasti výhradně spolehlivé patentové zástupce a advokáty, poskytující služby v rozumných cenových relacích. Úroveň cen v daném teritoriu neustále monitorujeme a porovnáváme s ceníky, které máme k dispozici od jednotlivých partnerů. Kromě toho sledujeme právní manuály a informace o změnách v legislativě ve všech teritoriích, abychom mohli klienta aktuálně a přesně informovat.

Jako trvalou součást základní péče o průmyslová práva klienta poskytujeme službu průběžného sledování zveřejněných přihlášek ochranných známek, zjištěné skutečnosti vyhodnocujeme a neprodleně informujeme o nalezených kolizních označeních, včetně návrhů na další postup. Všechny důvěrné údaje uchováváme v trezorech, kanceláře společnosti jsou chráněny proti vloupání i odposlechu několika stupni ochrany, včetně trvalého dohledu renomované bezpečnostní agentury.

PATENTSERVIS Praha a.s. je ústavem pro kvalifikovanou znaleckou činnost s rozsahem znaleckého oprávnění pro obory ekonomika (oceňování průmyslových práv), patenty a vynálezy (průmyslová práva).