Náš profil


Patent  Dr. Ing. F. Křižíka.
  1. Súkromná akciová spoločnosť PATENTSERVIS je nasledovníkom bývalého podniku pred rokom 1990.


  2. Pracovníci, ktorých väčšina pracuje v spoločnosti od jej založenia, sú prevažne európski patentoví a známkoví zástupcovia a právni zástupcovia s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti.


  3. Jednotliví patentoví zástupcovia a spoločnosti sú patrične zabezpečené pred škodami spôsobenými tretími osobami.


  4. Od svojho založenia má spoločnosť stabilný počet 45 špecialistov, počet prihlásených patentov stúpol päťnásobne a počet podaných ochranných známok stúpol štyrikrát.


  5. Ako prvá kancelária v Českej republike a na Slovensku ponúkame:
    1. Od roku 1997 ochrannú známku Spoločenstva v Alicante (Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu).
    2. Od 2003 elektronické on-line Európske patenty v Mníchove (Európsky patentový úrad).