PATENTSERVIS Bratislava: Profil


Patent výkyvné polonápravy.

Akciová spoločnosť PATENTSERVICE Bratislava bola založená krátko pred rozdelením bývalej Československej federácie. To umožnilo zakladateľom pripraviť všetky organizačné, materiálne a personálne podmienky pre činnosti novej patentovej a známkovej kancelárie v nezávislej Slovenskej republike. V priebehu roku 1993 sa firma sústredila na prevzatie domácich slovenských klientov od materskej spoločnosti v Prahe tak, aby priemyselné práva a práva na označenie pre slovenských podnikateľov spracovávala slovenská kancelária.

Odborná kvalifikácia zamestnancov a zázemie spoločnosti sú zárukou a dobrým predpokladom pre poskytovanie komplexných služieb v oblasti priemyselných práv tak, aby bol zákazník spokojný s kvalitou, odbornosťou a časovým rozsahom práce.

PATENTSERVIS Bratislava a.s. je zapísaný v zozname spoločností patentových zástupcov, ktorý vedie Komora patentových zástupcov SR a a tiež Európsky patentový úrad (EPO) v v Mníchove pod registračným číslom 196.